Sähkökirurgia

Sähkökirurgiaa voidaan käyttää useissa pienemmissä kirurgisissa toimenpiteissä. Tunnokkuus parantaa tarkkuutta. Hoidoissa käytetään erilaisia elektrodeja. Yksi käyttökohde on gingivektomia, kun valmistelut on vapautettava, tai parodontaalikirurgia, mutta sähkökirurgiaa voidaan käyttää verenvuodon tyrehdyttämiseen myös muissa kirurgisissa toimenpiteissä.