TÄYTEAINEET JA PURKU

Endodonttista revisiohoitoa voidaan tarvita ennen proteettista hoitoa, jos juuritäytteisessä hampaassa havaitaan kliinisiä ja/tai radiologisia merkkejä jäljelle jääneestä tai ilmenneestä apikaalisesta parodontiitista tai jos hammas ei vaikuta tiiviiltä. Tarjoamme useita viilajärjestelmiä guttaperkan poistamiseen.