Kofferdam

Tiiviin juuritäytön saavuttamiseksi on tärkeää, että juurikanava instrumentoidaan oikein apikaalisesti kondensaatiotekniikkaa varten. Käytössä on useita juuritäyttötekniikoita sekä yhä useampia materiaaleja ja menetelmiä. Moniin viilajärjestelmiin on sopivia guttaperkkakärkiä, joiden koko vastaa viimeksi käytettyä viilaa.