huuhtelu

Viilajärjestelmistä ja entistä paremmista instrumentointitekniikoista huolimatta suuri osa juurikanavan pinnasta pysyy mekaanisesti muuttumattomana. Huuhtelunesteet inaktivoituvat nopeasti, ja siksi on tärkeää käyttää aikaa lisähuuhteluun niin puhdistuksen aikana kuin juurikanavan preparoinnin päätyttyä. Yleisiä huuhteluun käytettäviä nesteitä ovat natriumhypokloriitti, EDTA-liuos ja klooriheksidiini-diglukonaatti.